Advanced diagnostic focus

  • Advanced diagnostic focus
  • Advanced diagnostic focus
  • Advanced diagnostic focus

Advanced Diagnostic Focus

je firma portfólia MultiplexDXTM International.

Primárne ciele firmy:

  • vývoj technológií a produktov pre molekulárne diagnostický trh
  • ponúkať klientom služby využívajúce MultiplexTM technológiu
  • vývoj špičkových technológií a servisov na 3D digitálnu patológiu